REGULAMIN

Klient dokonuje zamówienia/zakupu poprzez wypełnienie formularza na stronie produktu, gdzie podaje wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Skontaktuje się z Państwem dział zamówień w celu potwierdzenia danych. Następnie po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Produkty prezentowane na stronie www.listwydebowe.pl, a szczególnie ich faktury i kolory są poglądowe i przedstawiają przykładowy finalny towar gotowy do sprzedaży. Mając na uwadze zbudowanie jak najlepszych relacji z naszymi klientami zobowiązujemy się do wykonania produktu wybranego przez klienta z zachowaniem należytej staranności i dokładności, jednakże klient powinien mieć na uwadze fakt, iż każdy kolejny produkt może posiadać minimalne różnice lekko odbiegające od produktów poglądowych zamieszczonych na stronie www. Zmiany te mogą być najbardziej zauważalne w usłojeniu lub odcieniu surowego drewna. Różnica w kolorystyce może również wynikać z rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlany dany produkt oraz odbiegać od wzornika, który został wykonany dużo wcześniej.
Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podana cena nie zawiera kosztów transportu, które to kwestie ustalane są z klientem indywidualnie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi przystępuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów dokonanych drogą internetową. W takiej sytuacji klientowi na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
W przypadku odstąpienia klient powiadamia o tym fakcie sprzedającego w ciągu 14 dni od zawarcia transakcji wysyłając odstąpienie drogą pisemną na adres siedziby firmy lub drogą mailową na adres kontakt@listwydebowe.pl. Konsument dostarcza zakupiony przedmiot we własnym zakresie do siedziby firmy, chyba że inna forma dostarczenia zostanie ustalona z przedstawicielem firmy. Zwrócony przedmiot powinien być w stanie nienaruszonym oraz nie posiadać żadnych uszkodzeń czy wad pomniejszających jego wartość. W takiej sytuacji zobowiązujemy się do zwrotu pełnej zapłaconej kwoty za zwracany towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, chyba że w ciągu tego okresu klient nie dostarczy zwracanego towaru. W tej sytuacji zwrot nastąpi niezwłocznie po faktycznej dacie zwrotu towaru.

RĘKOJMIA

Na sprzedającym ciąży odpowiedzialność wobec klienta w odniesieniu do zasad określonych w art 556 kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia).
Konsument powinien wziąć pod uwagę fakt, że materiał z którego są wykonane listwy to drewno. Jest to materiał podatny na warunki atmosferyczne takie jak temperatura otoczenia czy wilgotność, które mają wpływ na jego zachowanie mechaniczne i w takiej sytuacji nie może służyć jako powód niedotrzymania rękojmi. Jako okres uznania wad kupujący przyjmuje jeden rok od momentu sprzedaży towaru. W ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia od kupującego o wystąpieniu wad sprzedający zobowiązuje się do udzielenia wiążącej odpowiedzi uznającej rękojmię lub nie.

REGULAMIN

Klient dokonuje zamówienia/zakupu poprzez wypełnienie formularza na stronie produktu, gdzie podaje wszelkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Skontaktuje się z Państwem dział zamówień w celu potwierdzenia danych. Następnie po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Produkty prezentowane na stronie www.listwydebowe.pl, a szczególnie ich faktury i kolory są poglądowe i przedstawiają przykładowy finalny towar gotowy do sprzedaży. Mając na uwadze zbudowanie jak najlepszych relacji z naszymi klientami zobowiązujemy się do wykonania produktu wybranego przez klienta z zachowaniem należytej staranności i dokładności, jednakże klient powinien mieć na uwadze fakt, iż każdy kolejny produkt może posiadać minimalne różnice lekko odbiegające od produktów poglądowych zamieszczonych na stronie www. Zmiany te mogą być najbardziej zauważalne w usłojeniu lub odcieniu surowego drewna. Różnica w kolorystyce może również wynikać z rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlany dany produkt oraz odbiegać od wzornika, który został wykonany dużo wcześniej.
Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podana cena nie zawiera kosztów transportu, które to kwestie ustalane są z klientem indywidualnie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi przystępuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów dokonanych drogą internetową. W takiej sytuacji klientowi na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
W przypadku odstąpienia klient powiadamia o tym fakcie sprzedającego w ciągu 14 dni od zawarcia transakcji wysyłając odstąpienie drogą pisemną na adres siedziby firmy lub drogą mailową na adres kontakt@listwydebowe.pl. Konsument dostarcza zakupiony przedmiot we własnym zakresie do siedziby firmy, chyba że inna forma dostarczenia zostanie ustalona z przedstawicielem firmy. Zwrócony przedmiot powinien być w stanie nienaruszonym oraz nie posiadać żadnych uszkodzeń czy wad pomniejszających jego wartość. W takiej sytuacji zobowiązujemy się do zwrotu pełnej zapłaconej kwoty za zwracany towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, chyba że w ciągu tego okresu klient nie dostarczy zwracanego towaru. W tej sytuacji zwrot nastąpi niezwłocznie po faktycznej dacie zwrotu towaru.

RĘKOJMIA

Na sprzedającym ciąży odpowiedzialność wobec klienta w odniesieniu do zasad określonych w art 556 kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia).
Konsument powinien wziąć pod uwagę fakt, że materiał z którego są wykonane listwy to drewno. Jest to materiał podatny na warunki atmosferyczne takie jak temperatura otoczenia czy wilgotność, które mają wpływ na jego zachowanie mechaniczne i w takiej sytuacji nie może służyć jako powód niedotrzymania rękojmi. Jako okres uznania wad kupujący przyjmuje jeden rok od momentu sprzedaży towaru. W ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia od kupującego o wystąpieniu wad sprzedający zobowiązuje się do udzielenia wiążącej odpowiedzi uznającej rękojmię lub nie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

LISTWYDEBOWE.PL
ul.Gąbińska 9 lok. 118
01-703 Warszawa
+48 880 655 931
kontakt@listwydebowe.pl